Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

www.pcss.pl

Projekte

  • EOSC Future
    EOSC (European Open Science Cloud) Future